Môi trường

LÀM VIỆC
BĐS THÀNH ĐẠT

Chính sách Nhân sự của Thành Đạt được xây dựng với mục đích đưa nguồn nhân lực trở thành một ưu thế cạnh tranh của Công ty, được thể hiện đồng bộ từ chính sách tuyển dụng, đào tạo - phát triển, lương - thưởng - phúc lợi, các chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc và phát triển văn hóa doanh nghiệp để giữ người giỏi, thu hút nhân tài, tạo điều kiện cho tất cả cán bộ nhân viên được làm việc tốt nhất, được phát triển nghề nghiệp và gắn bó lâu dài với Công ty.

Phát triển
doanh nghiệp

Việc tuyển dụng phải thỏa mãn mục tiêu, yêu cầu chiến lược phát triển kinh doanh ngắn và dài hạn của công ty, được thực hiện theo từng thời điểm cụ thể và theo kế hoạch hàng năm.

Chăm sóc
nhân viên

Nhân sự được tuyển dụng không chỉ nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc hiện tại mà còn là nhân tố phát triển trong tương lai.

Tuyển dụng
rộng rãi

Việc tuyển dụng được thông báo công khai trong toàn hệ thống, trên website của Công ty, đến các nguồn cung ứng lao động bên ngoài và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Quy chuẩn
tuyển dụng

Mỗi vị trí, chức danh công việc thuộc các ngành nghề tuyển dụng phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của công ty đều có tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển dụng riêng và được thực hiện theo đúng Quy trình tuyển dụng của công ty.

Cơ hội nghề nghiệp

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG ĐĂNG TUYỂN SỐ LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM NGÀY HẾT HẠN
01 Tuyển dụng demo ỨNG TUYỂN 2 Hải Phòng 03/12/2020
02 Nhân viên kinh doanh Bất động sản HẾT HẠN 2 Hải Phòng 17/09/2020
03 Giám đốc thiết kế quy hoạch HẾT HẠN 2 Hải Phòng 27/09/2020
04 Trưởng phòng kinh doanh HẾT HẠN 2 Hải Phòng 27/09/2020
05 Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Cao Cấp HẾT HẠN 2 Hải Phòng 27/09/2020
06 Nhân viên kinh doanh Bất động sản HẾT HẠN 2 Hải Phòng 27/09/2020
07 Nhân viên kinh doanh Bất động sản HẾT HẠN 2 Hải Phòng 27/09/2020